Oprogramowanie Firmware

Podstawowym zadaniem oprogramowania firmware jest oczywiście generowanie sygnału PWM na 8 bitowym porcie wyjściowym. Wartości nastawne zadawane są łączem szeregowym.
Równocześnie odpytywane są okresowo wejścia analogowo/cyfrowe i przesyłane do PC. Również sygnały tachometrów wentylatorów są przetwarzane.
Raz na 1 sekundę przesyłane są wartości prędkości obrotowej 8 wentylatorów i temperatury 8 czujników (lub np. pozycji potencjometrów).
Diody świecące LED i sygnał alarmu też mogą być sterowane przez komputer PC.
Ponadto firmware potrafi odpowiedzieć na zapytanie enumeratora Plug n’ Play i kontroler jest rozpoznawany przez system operacyjny Windows.

Menadżer urządzeń

Kontroler w menadżerze urządzeń

Gregor 5. Oktober 2010